Биологична терапия в лечението на астма


md 01/04/2017

Д-р Елена Петкова Клиника по алергология, УМБАЛ Александровска, Медицински университет – София. Е-mail: elli_petkova@yahoo.com Преглед на наличните данни от клиничните проучвания за ефикасността и безопасността на настоящите и бъдещи биологични средства за лечение на тежка бронхиална астма с преобладаване на алергично или еозинофилно възпаление на дихателните пътища, недобре контролирана със стандартните терапии, беше публикуван в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.