Адаптация на параметри на протеинурия с клинична значимост


md 01/04/2017

д-р Стоянка Танчева1, д-р Теофан Базан2, д-р Андрей Забунов1, Кристиан Йеремиев3, доц. д-р Светла Стайкова д.м.4, доц. д-р Кирил Ненов д.м.4, Даниела Малчева5 1. Департамент по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина, МУ Проф. д-р П. Стоянов – Варна; e-mail: tanq_tancheva@abv.bg 2. Департамент по психология, Правен факултет, ВСУ Черноризец Храбър – Варна 3. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.