Значение на MR-proadrenomedullin в определяне на тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото


md 01/02/2017

Д-р Дарина Митева, дм1*; доц. д-р Йордан Радков, дм1; Доц. д-р Лилия Иванова, дм2; доц. д-р Трифон Червенков, дм3; д-р Bаня Костадинова1 УНС по белодробни болести и алергология – Медицински университет – Варна1; e-mail: dari.miteva@abv.bg УНС по микробиология и вирусология – Медицински университет – Варна2 УНС по медицинска генетика – Медицински университет – Варна3 Различни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.