Специалисти от ВМА с монография за отворения корем в съвременната хирургична практика01/02/2017

Нова монография – ”Отворен корем в съвременната хирургична практика”, бе публикувана в края на миналата година. Монографията е под редакцията на началника на ВМА ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н., а автори са полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, доц. д-р Кириен Кьосев, д.м. и ст. лейтенант д-р Георги Попиванов.

Съобщенията за използването на отворения корем в литературата датират още от края на XIX век. Въпреки натрупания опит и оптимистичните резултати в литературата, отвореният корем остава предизвикателство дори и за големите медицински центрове, а често проблемът се представя едностранчиво.

Базирайки се на системен анализ на личния и световния опит, авторите на монографията правят ценната първа крачка към системния подход спрямо пациентите с отворен корем в България.

В публикацията за първи път са обхванати всички аспекти на техниката на отворения корем. В отделни глави са изложени съвременните показания за приложението на отворения корем, скоровите системи за оценка на тежестта на състоянието на пациентите, техниките за временно затваряне на корема, усложненията и методите за тяхното лечение, както и подробен анализ на планираното оперативно лечение на вентралните хернии.

Монографията има практическа насоченост, тъй като различните техники са богато илюстрирани и позволяват на читателя да ги приложи самостоятелно, без да е необходимо присъствието на специалистите.

Подробната и актуална библиографска справка е надежден източник за разширяване на познанията на онези от читателите, които се нуждаят от допълнителна информация.

За повече информация: Любомир Методиев, Началник сектор Връзки с обществеността – ВМА, тел: 0879 81 80 17