Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/02/2017

– Pfizer продава поделението си за инфузионни системи Hospira Infusion Systems (HIS) на ICU Medical срещу $1 милиард. Продуктовата линия на HIS включва инфузионни помпи, разтвори и различни апарати за приложение в интензивните отделения. След придобивката, ICU Medical ще се превърне във водеща компания в тази област с годишни приходи от около $1.45 милиарда.

– Astellas придоби срещу 422 милиона евро германската биофармацевтична компания Ganymed Pharmaceuticals, която е специализирана в разработването на антитела за лечение на онкологични заболявания. Водещ продукт на Ganymed е IMAB362, който наскоро премина фаза 2 клинични изпитвания за лечение на гастроезофагеален карцином.

Медикаментът е антитяло, насочено специфично срещу протеина Claudin18.2, който е експресиран при много злокачествени заболявания, включително при 80% от гастроинтестиналните аденокарциноми, 60% от панкресните тумори, както и при злокачествени заболявания на жлъчката, яйчниците и белите дробове.

– Allergan плати $247 милиона на Rhythm Holding Company, за да придобие поделението й за гастроинтестинални медикаменти Motus Therapeutics. Водещ продукт на Motus е relamorelin (RM-131) – агонист на ghrelin, който ще се прилага за лечение на гастропареза при болни с диабет тип 1 и 2. Диабетната гастропареза засяга между 11 и 21% от болните с диабет и се изразява в забавяне на стомашното изпразване, което води до повръщане, гадене, болки и подуване на корема.

В друга сделка, Allergan придоби американската биофармацевтична компания Chase Pharmaceuticals срещу $125 милиона. Водеща продукт на Chase e CPC-201, който комбинира най-често предписвания ацетилхолинестеразен инхибитор (AchEI) donepezil и периферно действащия холинергичен блокер solifenacin, който е изследван като потенциално лечение на болестта на Alzheimer.

След неуспеха от сливането с Pfizer, Allergan предприе редица придобивания: Tobira Therapeutics срещу $1.7 милиарда; медикаментa за лечение на болест на Crohn MEDI2070 на AstraZeneca срещу $1.52 милиарда; Akarna Therapeutics срещу $50 милиона.

– Horizon Pharma закупи американската Raptor Pharmaceutical срещу $800 милиона, с което разширява портфолиото си от медикаменти за редки заболявания.

Novartis придоби за $665 милиона американската биофармацевтична компания Selexys Pharmaceuticals, която е специализирана в разработването на медикаменти за хематологични и възпалителни заболявания.

Водещ продукт на Selexys е SelG1 – анти-Р-селектиново антитяло, което преминава фаза 2 клинични изпитвания за лечение на болкови кризи при пациенти със сърповидноклетъчна анемия.

– Chiesi разшири противоалергичното си портфолио с покупката на Atopix Therapeutics за 75 милиона евро. Atopix е профилирана в разработването на медикаменти за алергични заболявания на белите дробове (бронхиална астма).

Водещ продукт на компанията е ATX2417 – перорален CRTh2 антагонист, който ще се прилага при резистентна тежка астма с персистираща еозинофилия, която е резистентна на високи дози инхалаторни кортикостероиди.

– MedImmune (поделение на AstraZeneca) сключи договор с американската Abpro за създаването на обща компания (AbMed) с цел разработването на нови, биоспецифични антитела, насочени срещу ангиопоетин-2 (Ang-2) и съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF). (ИТ)