Рязко увеличение на пазара на онкологични имунотерапии01/02/2017

Глобалният пазар на онкологични имунотерапии ще се увеличи четирикратно от $16.9 милиарда (през 2015) до $75 милиарда (към 2022), според прогнози на консултантската компания GBI Research (1).

В момента, в процес на активна разработка са 2037 продукти в областта на имунотерапията на злокачествени заболявания, което е 37% от общото онкологично портфолио. През следващите пет години този клас лекарствени средства ще нараства с 23.9% годишно, което подчертава тяхната важност.

Въпреки оптимистичните прогнози, все още за голяма част от тези медикаменти времето за преминаване от ранни фази на изследване (от създаване до фаза 1 клинични изпитвания) до късни фази на проучване е продължително, което забавя навлизането им в клиничната практика.

Прогнозата на специалистите е, че няколко от вече регистрираните онкологични имунотерапии - включително Revlimid (lenalidomide) на Celgene, Opdivo (nivolumab) на BMS, Keytruda (pembrolizumab) на MSD и Gazyva (obinutuzumab) на Roche, ще регистрират много високи годишни приходи.

От преминаващите крайни фази на клинични проучвания, с най-голям шанс за скорошно навлизане в клиничната практика са durvalunab и tremelimumab (и двата на AstraZeneca), които ще могат да се прилагат самостоятелно или в комбинации. (ИТ)

Използван източник:

1. ‘Extraordinary growth’ on the cards for cancer immunotherapies www.pharmatimes.com/news/extraordinary_growth_on_the_cards_for_cancer_immunotherapies_1181911?utm_source=PT+Daily+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt+daily+news+alert