Риск за реактивиране на хепатит В при приложение на директно действащи антивирусни медикаменти срещу хепатит С


md 01/02/2017

EMA потвърди, че пациенти на терапия с директно действащи антивирусни медикаменти за лечение на хепатит С са с повишен риск за реактивиране на хапатит В (1). Затова регулаторният орган препоръча да се извърши скрининг за хепатит В на всички болни, подложени на лечение с тази група медикаменти. Пациенти, които имат ко-инфекция с хепатит В и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.