Ползването на устройствата за механична циркулаторна поддръжка дава нови възможности при пациенти с КШ и терминална контрактилна недостатъчност:01/02/2017

- Bridge to descision (мост до вземане на решение) - поддържане на жизнените функции на пациента до вземане на решение за терапeвтичното поведение или поставяне на устройство с по-голями възможности

- Bridge to candidacy (мост до кандидат за трансплантация). Пациент с напреднала полиорганна недостатъчност, първоначално преценен като неподходящ за сърдечна трансплантация, с помоща на тези устройства след подобрение на хемодинамичния профил, може да стане подходящ кандидат за трансплантация

- Bridge to transplant (мост до трансплантация) - поддържка на пациента жив докато не бъде осъществена трансплантация.

- Bridge to recovery (мост до възстановяване) - в най-добрия случай, когато етиологичният фактор не оставя тежки нарушения в миокарда, с помощта на механичната цирулаторна поддъжка може да се стигне до излизане от шока с добро възстановяване и без тежки последствия (пример: тежък миокардит).

- Destination therapy - в някои случаи, с помощта на тези устройства, пациентът остава жив в продължение на месеци и години, като това е безценно средство при липсата на подходящ донор