Нови маркери за сърдечна недостатъчност при децата


md 01/02/2017

Новият биомаркер MR-proANP* може точно да идентифицира наличието на сърдечна недостатъчност (СН) при деца и подрастващи с вродени сърдечни малформации (ВСМ) и кардиомиопатия (КМП), дори и когато състоянието е компенсирано, като диагностичната му стойност е сравнима с тази на NT-proBNP*, независимо от подлежащото заболяване, показаха резултатите от проспективно изследване, в което са представени и референтни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.