Нещо, което не е ефективно за нито един здравен проблем. Що е то?01/02/2017

Д-р Диляна Янкова, главен редактор на списания МД и Доктор Д

e-mail: office@protos.bg

1. Хомеопатията е „каша от извратена изобретателност, претенциозна ерудиция, малоумна доверчивост и майсторско погрешно интерпретиране, твърде често смесвана в практиката...с безсърдечно и безсрамно налагане“

Този цитат е на американския лекар Oliver Wendell Holmes от негови лекции през 1842 (пълен текст на www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/holmes.html). В лекциите си той обяснява, че хомеопатията се е разпространила защото през XVIII век медикаментите не са били добре разработени и са причинявали сериозни странични ефекти, докато хомеопатичните продукти, поради липсата на ефекти от тях, са изглеждали по-безобидни, въпреки противоречието им с научните принципи на химията, физиката и биологията.

2. Според нова видео публикация на American Chemical Society, хомеопатията не само е пилеене на пари, но може също така да изложи на риск здравето на човек.

3. Белгийската федерална здравна агенция KCE официално предупреди през 2011 година, че хомеопатията не е ефективна (https://kce.fgov.be/publication/report/homeopathy-state-of-affairs-in-belgium#.WKBOK28rIs4)

4. През 2015 Australian National Health and Medical Research Council публикува становището си, че хомеопатията не е ефективна за нито един здравен проблем. Австралийските учени стигат до този извод след анализ на резултатите от около 200 проучвания за ефективността на хомеопатичните препарати. (www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/review_submitted_literature_effectiveness_homeopathy_september_2013_140407.pdf).

5. Хомеопатията е псевдонаука - няма научно доказателство за ефекта, който се твърди, че предизвикват хомеопатичните продукти. Следователно, тези продукти не трябва да бъдат определяни и маркетирани като „лекарство“, „медикамент“ или „лекарствен продукт“.

6. Изводи от специализирани обзори на тема хомеопатия в научната база данни Cochrane за:

- Астма - резултатите от шест проучвания, с участието на 556 души, показаха, че „няма достатъчно доказателства за надеждна оценка на възможната роля на хомеопатията в лечението на астма“

- Деменция - не са открити проучвания по темата и „поради липсата на доказателства, не е възможно да се коментира използването на хомеопатия при деменция“

- Предизвикване на раждане - на базата на резултатите от две проучвания с 133 бременни е направен изводът, че „няма достатъчно доказателства, за да бъде препоръчана хомеопатията като метод за индуциране на раждане“

- Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) - анализ на четири проучвания със 168 участника показа, че „има твърде малко доказателства за ефикасността на хомеопатията в терапията на този синдром.

От архива на списание МД

Хомеопатията вреди - директно и косвено (http://spisaniemd.bg/md/2013/09/homeopatiyata-vredi-direktno-i-kosveno, септември 2013) - в статия в списание International Journal of Clinical Practice се казва: „Oт посочените 38 научни публикации, 30 отразяват директните нежелани реакции на хомеопатичните средства, докато останалите осем описват нарушенията, възникнали в резултат на замяна на конвенционалното лечение с хомеопатия“. Публикацията в списание МД използва…52 статии от водещи научни списания като източници.

Хомеопатията - терапевтична задънена улица

(http://spisaniemd.bg/md/2016/04/homeopatiyata-terapevtichna-zadanena-ulitsa, април 2016) - Хомеопатията е „терапевтична задънена улица“, според проф. Paul Glasziou, водещ изследовател и експерт в областта на медицината, базирана на научни доказателства от университета Bond - най-високо класираното висше учебно заведение в Австралия.

Хомеопатията не е по-ефективна от плацебо, показаха резултатите от системно проучване на работната група на австралийския National Health and Medical Research Council (NHMRC) с ръководител проф. Glasziou, която базира изводите си на 57 системни обзора на 176 клинични проучвания на хомеопатични средства за 68 различни болестни състояния.

Няма убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания (http://spisaniemd.bg/md/2015/02/nyama-ubeditelni-dokazatelstva-che-homeopatiyata-e-uspeshna-terapevtichna-alternativa-za-lechenie-na-razlichni-zabolyavaniya февруари 2015)

Липсват убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания, според официален доклад на Националния съвет по здравеопазване и медицински изследвания (NHMRC) на Австралия.

На лъжата… ръцете са дълги (http://spisaniemd.bg/md/2016/04/kolegium-na-lazhata-ratsete-sa-dalgi) - Хомеопатията (и всеки, който печели от нея) не признава клинични проучвания и научни доказателства. Колко още факти са необходими, за да признаят тези, които подлъгват лековерни и отчаяни пациенти и техните близки, че хомеопатията не е по-ефективна от плацебо?

Хомеопатията има… дълги ръце. Нейните производители използват агресивна реклама, за да налагат разтворите, които продават. Проблемът е, че списания у нас*, които претендират, че са научни медицински и предназначени за лекари, се продават на фирмите за хомеопатия и също публикуват техни платени реклами или рек-ламни статии. Още по-лошото е, че рекламират хомеопатични продукти за кърмачета и малки деца като ефикасни и напълно безопасни?!

Това е истински проблем за колегията ни, за който трябва да се замислим всички. Видял ли е някой реклама на хомеопатичен продукт в медицински списания като Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, British Medical Journal, International Journal of Clinical Practice или в нашето MD?

Пациентите и особено родителите на деца, които се подвеждат от рекламата и купуват подобни продукти, трябва да бъдат предупреждавани за потенциалния риск за тежки алергични реакции (някои дори с фатален край) и за опасността от отравяния при свръхдозиране.

И като финал, ето какво е било „международното участие“ на Национална конференция по класическа хомеопатия в София през октомври 2016: „д-р Вангелис Зафириу, Гърция, психиатър, хомеопат; тема „Суицидна депресия като автоимунно заболяване. Особености на хомеопатичния подход, техники за постигане на бързи резултати“ и д-р Бернхард Хорнинг, Германия, ветеринарен лекар, хомеопат; тема „Ветеринарна и хуманна хомеопатия - съответствия и различия, представени чрез случаи“…

* Списание Практическа педиатрия, което претендира да е специализирано научно списание за педиатри и общопрактикуващи лекари, има дори редовна рубрика Хомеопатия, в която публикуват статии „специалисти“ по „обща медицина и клинична хомеопатия“ и „вътрешни болести и клинична хомеопатия“.…Не е ли крайно време Българска педиатрична асоциация да предприеме мерки срещу това?!

Хомеопатични продукти редовно се рекламират и в издаваното у нас списание Medical Magazine. Може би Съюзът на българските медицински специалисти ще заеме най-после активна позиция за ограничаване на подобна реклама.