Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка01/02/2017

Диагностика

Най-достъпният и бързоинформативен метод за поставяне на диагнозата е вземането на цитонамазка.

Тъй като ранните стадии на рака на маточната шийка (РМШ) обикновено протичат без симптоми, единствено преглед с цитонамазка може да установи наличието на предканцерозни или ракови изменения.

Цитонамазката установява последствията от инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV). При установяване на изменения, най-често се прави повторна цитонамазка, изследване за HPV или колпоскопия, която дава възможност за микроскопски оглед на шийката и взимането на биопсия при наблюдаване на отклонения в нормалния колпоскопски образ. Резултатът от биопсията определя по-нататъшното поведение или лечение.

Профилактика

Профилактиката е първична, вторична и третична.

Първична профилактика: Ваксиниране срещу инфекция с най-честите онкогенни типове на HPV, която е задължителен етиологичен фактор за развитието на РМШ. Около 70% от цервикалните карциноми и 90% от аналните карциноми се причиняват от HPV типове 16 и 18, срещу които са насочени двете профилактични ваксини.

Вторична профилактика: мерки за ранно откриване на предракови изменения, които да послужат за ограничаване на по-нататъшното му развитие.

Третична профилактика: оперативна намеса при наличие на рак на маточната шийка, химио- и лъчетерапия с цел да се ограничи прогресията и разпространението на заболяването.

Ваксини

Данните от целенасочени клинични проучвания (над 10 години, в 11 клинични проучвания) показват, че и двете профилактични HPV ваксини – Cervarix (GSK) и Silgard/Gardasil (MSD), се характеризират с добър профил на имуногенност и поносимост, като най-честите странични реакции, описани в Кратката характеристика на продукта (КХП), са предимно локални (в мястото на инжектиране) и бързопреходни.

Постмаркетинговите наблюдения върху приложените на над 90 милиона дози ваксини в страните от Северна Америка и Европа, въвели планова имунизация, също потвърждават добрия профил на безопасност на тези ваксини в кратко- и дългосрочен план.

Данните са категорични, че няма повишен риск за хронични или автоимунни заболявания – както краткосрочно, така и дългосрочно.

НРV ваксините не са предназначени за приложение при бременни жени.

HPV ваксините са най-ефикасното постижение в контрола на раковите заболявания чрез средствата на активната ваксинопрофилактиката.

Общо 15 са високо рисковите, онкогенни типове HPV, като най-голям дял имат HPV 16 и 18 (74-77%), следвани от HPV 45, 31 и 33. В България те са отговорни за 97% от предраковите и раковите цервикални лезии, резултат, който е от голямо значение при избора на ваксина и дава основание да се прогнозира висок ефект от ваксинопрофилактиката на РМШ в страната.

Използван източник:

http://hpv-vaccine.bg