Хомеопатията е псевдонаука


md 01/02/2017

Заключението на обзора на австралийското правителство (www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02) относно хомеопатията, е че тя не действа и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават здравето си (или здравето на децата си), купувайки средствата на тази junk наука – лъженаука. Хомеопатичните продукти трябва да бъдат свалени от рафтовете, защото: 1. Липсват научни доказателства […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.