Хомеопатията е псевдонаука01/02/2017

Заключението на обзора на австралийското правителство (www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02) относно хомеопатията, е че тя не действа и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават здравето си (или здравето на децата си), купувайки средствата на тази junk наука - лъженаука.

Хомеопатичните продукти трябва да бъдат свалени от рафтовете, защото:

1. Липсват научни доказателства в подкрепа на действието на хомеопатията, поради което тя е псевдонаука

2. Твърденията за ефикасност на тези продукти са базирани единствено на традиционни теории за хомеопатията, които са от края на ХVIII век, и не се приемат от повечето съвременни медицински експерти, тъй като противоречат на принципите на химията, физиката и биологията

3. В проведените клинични проучвания ефикасността на различни хомеопатични продукти за лечение на десетки болести не е по-добра отколкото е плацебо*

Според теориите на хомеопатите**, болестни симптоми могат да се лекуват с нищожни дози химически вещества от минерален, животински или растителен произход (често дори отрови), които предизвикват същите симптоми, когато се приемат в по-високи дози от здравите хора. Получените чрез голямо разреждане разтвори се наричат хомеопатични („потенции“). Повечето от тези продукти са разредени до толкова голяма степен, че не съдържат следи от първоначалното вещество.

Пример как се обяснява действието на хомеопатията

Тъй като беленето на лук предизвиква сълзене на очите и отделянето на секрет от носа, то разреждането на сока от лук стотици хиляди пъти, докато не останат никакви следи от лук, може да лекува хрема, ринит и конюнктивит...

Няма как да се докаже с обективен метод, но капките вода накрая, би трябвало, според хомеопатите, да имат „памет“ за смъдящото и сълзотворно действие на лука и да ни предпазват от болестното отделяне на сълзи и секрети от носа, ако ги използваме при различни възпаления на съответните лигавици.

Звучи невероятно и е невероятно! Като сравним директно тези хомеопатични капки от сок на лук с капки обикновена вода, ефектът върху нашата хрема е същият... Разликата е, че ще си купим хомеопатичния „лекарствен“ продукт в малко шишенце, оцветено в различен цвят, в зависимост от степента на разреждане („потенциране“).

Хомеопатичните продукти се продават свободно като ОТС (over-the-counter) продукти - без лекарско предписание, като няма клинични проучвания, използвали съвременните научни методи, които да доказват лечебните качества на тези продукти. Поради тази причина, твърденията, че подобни продукти са ефикасни, могат да бъдат подвеждащи за техните потребители.

Производителите на хомеопатични продукти трябва да докажат в рандомизирани плацебо-контролирани проучвания твърденията си за ефикасност при различни здравни нарушения. В противен случай върху етикетите на хомеопатичните продукти трябва да се постави изрично предупреждение, че няма научно доказателство за ефекта, който се твърди, че предизвикват (1).

Хомеопатичните продукти не трябва да бъдат определяни и маркетирани като „лекарство“, „медикамент“ или „лекарствен продукт“.

Ако производители и търговци продължават да рекламират недоказани лечебни свойства на тези продукти, то те трябва да носят и наказателна отговорност за причинени вреди върху здравето на потребителите (забавяне или неприлагане на ефективно лечение, токсични ефекти поради предозиране).

Рекламата на хомеопатични продукти под каквато и да е било форма трябва да бъде забранена. Особено тревожно е промотирането на употребата на подобни продукти при новородени и малки деца!

Професионалните организации на педиатри и общопрактикуващи лекари трябва да инициират въвеждането на мерки срещу подобна реклама, както и да не допускат публикуването на подобна реклама (директна или „скрита“ под формата на псевдонаучна статия с цел маркетиране на съответните продукти) в издаваните от тях специализирани медицински списания и вестници!

* Хомеопатията не е по-ефикасна от плацебо, показаха резултатите от системно проучване на работната група на австралийския National Health and Medical Research Council (NHMRC) с ръководител проф. Glasziou, която базира изводите си на 57 системни обзора на 176 клинични проучвания на хомеопатични средства за 68 различни болестни състояния, включително диариен синдром или констипация при децата, инфекции на горните дихателни пътища, остър бронхит, остър среден отит, аденоидни вегетации, алергичен ринит, астма, артрит, главоболие/мигрена....

Този метод не е показал по-голяма ефикасност от плацебо или че води до сходно здравно подобрение в сравнение с друго активно лечение в нито едно от научно-изследователските проучвания! Изводът от анализа е, че „няма надеждни доказателства от проучвания при хора, че хомеопатията е ефективна за лечение на състоянията, които са проучени“. Всички включени в анализа на NHMRC проучвания могат да бъдат намерени на уеб адрес: www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02

** Хомеопатията е изградена на принципа similia similibus curantur (подобното лекува подобно). Счита се, че субстанции, които предизвикват клинична симптоматика при здрави хора, могат да лекуват болни с подобна симптоматика (приети след съответните значителни разреждания).

Хомеопатията се базира и на хипотезата за паметта на водата - многокртно разредените разтвори на дадена субстанция имат „памет” за активното вещество. Процесите, чрез които се приготвят хомеопатичните средства, са разреждане и потенциране (известни още като „динамизация”).

Използван източник:

1. Enforcement Policy Statement on Marketing Claims for Over-the-Counter (OTC) Homeopathic Drugs. Federal Trade Commission (FTC) www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/996984/p114505_otc_homeopathic_drug_enforcement_policy_statement.pdf

www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/11/ftc-issues-enforcement-policy-statement-regarding-marketing