Чревна флора, пробиотични средства и мястото на ПроКомбо сред тях01/02/2017

Д-р Гиргина Стоянова, гастроентеролог

Началник ГЕО, Пета МБАЛ - София

Чревната флора, основна и постоянно променяща се, оказва съществено влияние върху защитните сили на макроорганизма. Главните сфери на въздействие са интестиналният пермеабилитет и мотилитет, чернодробната обмяна, развитието и дори поведението на индивида (1, 2, 3). Взаимодействието между макроорганизма и микрофлората подпомага процесите на овладяване на чревните заболявания, модулира генната експресия и по този начин променя имунологичните, физиологичните и психологичните функции. Методът на системна употреба на пробиотици, самостоятелно и/или съвместно с пребиотици, е актуален лечебен способ, който има дългогодишни традиции (2).

Пробиотиците са живи микроорганизми, които, приложени в съответно количество, подобряват здравето на макроорганизма. Най-често използваните пробиотици са Lactobacillus и Bifidobacterium. Пробиотиците имат директен ефект върху епителната бариера, като повишават секрецията на муцин от чашковидните клетки, увеличават отделянето на антимикробни пептиди, включително и бета-дефензин, намаляват чревната пропускливост за вътрелуменни патогени и токсини. Пробиотиците влияят на мукозния имунен отговор чрез повишаване продукцията на имуноглобулин (Ig) А в lamina propria и улесняват секрецията му през мукусната чревна бариера.

При вида Lactobacillus се приема и директен антимикробен ефект, свързан с потискане на растежа на конкретни патогенни бактериални щамове (4, 5).

Пребиотиците са несмилаеми хранителни съставки, които стимулират растежа, развитието и активността на бактериалната микрофлора в човешкия организъм. Съществуват и пребиотични субстанции, които избирателно подпомагат развитието само на един или на няколко вида пробиотични бактерии.

Синбиотиците са комбинации от пробиотици и пребиотици с насока осигуряване на подобрителни щамове, пробиотични компоненти или друга микрофлора (6, 7, 8).

В нашата фармацевтична мрежа известност и значимост придобива употребата на синбиотичния препарат ПроКомбо (ProCombo). Лечебната му сила и полза се състои в осигуряване на качествена бионаличност на адекватно и надеждно контролирано количество живи пробиотични култури Lactobacillus acidophilus La14® (200 млрд. CFU*/g), което ефективно се съчетава със специални пребиотични късоверижни фруктоолигозахариди, имащи избирателно подхранващо въздействие само върху пробиотиците Lactobacillus.

В допълнение, пребиотичната субстанция в ПроКомбо е нискокалорична, несмилаема и преминава през стомаха и червата без да се разгражда или абсорбира, подпомагайки поддържането на жизнената активност на Lactobacillus, особено в киселинната среда на стомаха и в тънките черва, където има високи концентрации на жлъчни соли.

Механизмът на действие на ПроКомбо се проявява чрез клинично установени резултати на подобрен чревен мотилитет, по-ефективно усвояване на обработените полезни вещества от храната и подобрен чревен имунитет.

Синергичното взаимодействие на активните съставки в препарата ПроКомбо осигуряват добра адхезия на L. acidophilus към ентероцитната мембрана. Веднъж попаднали и колонизирани върху мукозата, пробиотиците поддържат тесен контакт с интестиналната имунна система и осигуряват по-добра чревна устойчивост и защитен отговор.

Особено внимание трябва да се обърне и на патентованата, уникално ефективна технология DuoCapTM (капсула в капсула), която е приложена при производството на препарата ПроКомбо. С нея се постига комбиниране на двете съставки и тяхното двуетапно освобождаване в гастроинтестиналния тракт (ГИТ) - пребиотикът се реализира още в стомаха, а пробиотикът достига тънките черва. По този начин се гарантира запазването на жизнеспособността на пробиотичните култури в ПроКомбо и достигането им до обекта на въздействие - чревната тъкан.

Ефективното прилагане на пробиотични средства, сред които ПроКомбо се откроява като надежден избор, е клинично доказано при заболявания с прояви на остра диария, при възпалителни чревни процеси и при синдрома на раздразненото черво.

Анализът на различните резултати показва индивидуално повлияване на симптомите и значимо подобрение на болковия и флатулентния синдром, при същевременно по-слабо повлияване на балонирането и метеоризма у пациентите.

Най-често на пациентите с колон иритабиле се препоръчва продължителен прием на пробиотици (9, 10). Наблюдава се по-честа употреба на пробиотици/пребиотици и при превенция на интестиналния малигнитет, по-конкретно при колоректален рак (11). Протективната антитуморна роля патогенетично се обяснява с изграждането на правилен баланс на интестиналната микрофлора (11).

Начинът на употреба на ПроКомбо е по 1 капсула (съдържаща 15 милиарда колония-формиращи пробиотични бактерии - CFU*) на ден час-два след сутрешното хранене (12).

* CFU - colony-forming units

Статията е подготвена за публикация на 28.10.2016

Използвани източници:

1. Markets and Markets. Probiotic market: advanced technologies and global market (2009 to 2014). Available at: www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/probiotic-market-advanced-technologies-and-globalmarket-69. Accessed 1 July 2011

2. Metchnikoff E. Optimistic Studies. Putnam’s Sons: New York, 1908, pp 161-183

3. Ringel Y, Quigley E., Lin H. Using probiotics in gastrointestinal disorders. American Journal of Gastroenterology 2012; Suppl. 1: 34-40 www.nature.com/ajgsup/journal/v1/n1/full/ajgsup20127a.html

4.Oh S., Kim S., Worobo R. Characterization and purification of a bacteriocin produced by a potential probiotic culture, Lactobacillus acidophilus 30SC. J Dairy Sci 2000; 83: 2747-2752

5. Quigley E., Flourie B. Probiotics and irritable bowel syndrome: a rationale for their use and an assessment of the evidence to date. Neurogastroenterol Motil 2007; 19: 166-172

6. Edwards C., George B., Jewell D. et al. Role of a defunctioning stoma in the management of large bowel Crohn’s disease. Br J Surg 2000; 87: 1063-1066

7. Guarner F., Khan A., Garisch J. et al. World Gastroenterology Practice Guideline. Probiotics and prebiotics. Available at: www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/19_probiotics_prebiotics.pdf.Accessed1July2011

8. Rastall R. Bacteria in the gut: friends and foes and how to alter the balance. J Nutr. 2004, 134: 2022S-2026S

9. Moayyedi P., Ford A., Talley N. et al. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut 2010; 59: 325-332

10. Ringel Y., Ringel-Kulka T. The rationale and clinical effectiveness of probiotics in irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol 2011; 45: (Suppl): S145-S148

11. Uccello M., Malaguarnera G., Basile F. et al. Potential role of probiotics on colorectal cancer prevention. BMC Surgery 2012; 12 (Suppl. 1): S35 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499195/pdf/1471-2482-12-S1-S35.pdf

12. www.procombo.com/downloads/ProCombo_product_leaflet_BG.pdf