431 милиарда долара е пазарът на продаваните on-line фалшиви медикаменти


md 01/02/2017

431 милиарда долара е световният пазар на нелегално продаваните on-line фалшиви медикаменти, според данни на Световната здравна организация (1). В тази група попадат лекарствени средства, съдържащи неотговарящи на изискванията субстанции и активни съставки. Легалната продажбата на лекарства on-line има някои удобства – доставка до дома и по-ниска цена (особено за медикаменти за хронични заболявания). Анализ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.