1.5 трилиона долара за предписвани с рецепта медикаменти към 202101/02/2017

Глобалните продажби на предписваните с рецепта медикаменти ще достигне $1.5 трилиона към 2021, според прогнози на консултантската компания QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics (1).

След рекордния растеж от 9% през 2014 и 2015, за периода 2016-2021 се очаква увеличението да е 4-7% годишно, което ще се дължи на изтичането на голям брой патентни защити, по-бавно нарастване на фармацевтичните пазари на развиващите се страни и натиск на здравноосигурителните системи за намаление на цените на лекарствата.

Според експертите, развитието на фармацевтичната индустрия в следващите пет години ще се движи основно от значителни иновации в лечението на онкологични, автоимунни, неврологични и антидиабетни медикаменти.

Към 2021 се очакват 45 нови активни субстанции годишно от съществуващите към момента над 2200 експериментални медикамента, които преминават последни фази на изследване. Най-голям дял от разработваните медикаменти заемат онкологичните терапии, последвани от медикаменти за лечение на неврологични заболявания.

САЩ продължават да са най-големият фармацевтичен пазар в света, който ще е отговорен за 53% от предвиждания растеж. На второ място се нарежда Китай с 12% от увеличението на пазара.

В Европа ще продължат стратегиите за ограничение върху лекарствените бюджети, като предвижданията са за 1-4% нарастване в петте най-развити икономики на континента. Излизането на Великобритания от ЕС (Brexit) ще повлияе незначително местния фармацевтичен пазар, който ще е с леко забавен темп на растеж от 1.5%. (ИТ)

Използван източник:

1. Outlook for Global Medicines Through 2021: Balancing Cost and Value http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/reports/outlook_for_global_medicines_through_2021