VaxigripTetra – нова четиривалентна грипна ваксина в Европа01/11/2016

VaxigripTetra на Sanofi Pasteur е нова, четиривалентна ваксина, регистрирана за приложение в Европа. Тя съдържа два А-щама (А/H1N1 и A/H3N2) и два В щама (В/Victoria и B/Yamagata), и ще може да се прилага на възрастни и деца >36 месечна възраст.

VaxigripTetra e най-новото попълнение на фамилията грипни ваксини Vaxigrip. Sanofi Pasteur възнамерява постепенно за замени всичките си тривалентни грипни ваксини с четиривалентни (1).

Всяка година в света се регистрират 3-5 милиона случая на тежките форми на грип. В зависимост от вирусната вирулентност по време на грипния сезон, те предизвикват между 250 000 и 500 000 смъртни случаи годишно.

В Европа, при липса на ваксиниране, годишно се регистрират 22 милиона случая на заболяването, 3.5 милиона хоспитализации и 171 000 смъртни случая. Към момента, сезонната грипна ваксинация е свързана с превенция на 1.6 до 2.1 милиона случая на грип, 45 300 до 65 600 хоспитализации и 25 200 до 37 200 смъртни случая годишно.

Повечето сезонни грипни ваксини са тривалентни и протектират срещу два А и един В щам (B/Victoria или B/Yamagata). Двата В щама циркулират съвместно в световен мащаб в различна и непредвидима пропорция. През последните години, грипните В вируси са около 23% от циркулиращите щамове, като могат да достигнат до 90% по време на грипния сезон.

Тъй като тривалентните ваксини съдържат само един В щам, изборът кой да бъде включен в сезонната ваксина е труден. Например, през 2015 в Европа, 92% от документираните случаи на грипни инфекции с В-щамове са предизвикани от B/Victoria, който не е включен в сезонната ваксина.

СЗО включи четиривалентната грипна ваксина в препоръките си, като подчертава, че тя има потенциалът да осигури по-широка протекция срещу В-вируси. Като профилактика, СЗО препоръчва противогрипно ваксиниране на всички възрастни и деца над шест месечна възраст.

Според експерти, използването на квадривалентна вместо тривалентна грипна ваксина би довело до допълнително намаление на инфекциите с грипни вируси с 1.6 милиона случая, 37 000 свързани с грипа хоспитализации и 14 800 смъртни случая в Европа за период от едно десетилетие.

Грипните вируси мутират често, което налага промяна на състава на ваксините всяка година. През 1978, сезонните грипни ваксини съдържаха само два щама (един А и един В), след което се взе решение за включване на втори А щам за протекция срещу двата ко-циркулиращи А щама. От тогава насам, грипните ваксини са тривалентни, като съдържат тип A (H1N1), тип А (H3N2) и един тип В.

През грипния сезон 2001-2002, се регистрират два антигенно различни В вируса (Victoria и Yamagata). И двете линии ко-циркулират с различно преобладаване според сезона и региона, което подкрепя разширяването на противогрипната протекция с четиривалентна ваксина. (ИТ)

Използван източник:

1. New four-strain in fluenza vaccine, VaxigripTetra, regulatory dossier from Sanofi Pasteur now approved in Europe http://pipelinereview.com/index.php/2016062361691/Vaccines/New-Four-Strain-Influenza-Vaccine-VaxigripTetra-Regulatory-Dossier-from-Sanofi-Pasteur-Now-Approved-in-Europe.html