Прием на алкохол и непосредствен сърдечносъдов риск01/11/2016

Приемът на каквото и да е количество алкохол повишава непосредствения сърдечносъдов риск, като този риск може да персистира повече от 24 часа след прекомерна алкохолна консумация, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Circulation (1).

Налице са много данни за сърдечносъдовите ефекти на редовната консумация на умерени и високи количества алкохол, но непосредственият риск, свързан с него, не е така добре проучен. Благодарение на физиологичните си ефекти, алкохолът може да има много различни непосредствени и дългосрочни ефекти.

Авторите анализират данни от CINAHL, Embase, PubMed и PsycINFO до края на 2015 година, които оценяват връзката между приема на алкохол и сърдечносъдовите събития (миокарден инфаркт, исхемичен и хеморагичен инсулт) в следващите часове и дни. В анализа са включени данни от 23 проучвания с близо 30 000 участници.

Установява се, че умерената консумация на алкохол (две до четири питиета, прием на около 30 грама алкохол) е свързана с повишен непосредствен сърдечносъдов риск (в рамките на следващия един час), но след 24 часа ситуацията се обръща и приетото количество алкохол оказва протективен ефект по отношение на миокарден инфаркт, исхемичен и хеморагичен инсулт в рамките на една седмица (около 30% редукция на риска).

Тежката алкохолна консумация увеличава непосредствения сърдечносъдов риск, този след 24 часа (двукратно повишение за 6-9 питиета, прием на около 100 грама алкохол), както и риска в рамките на една седмица (от два до шест пъти нарастване след 19-30 питиета).

Между дозата на консумирания алкохол и риска за миокарден инфаркт и инсулт през следващите 24 часа е установена U-формена зависимост. (ЯС)

Използван източник:

1.Mostofsky E., Chahal H., Mukamal K. et al. Alcohol and immediate risk of cardiovascular events. A systematic review and dose-response meta-analysis. Circulation 2016; 133: 979-987 http://circ.ahajournals.org/content/133/10/979 www.epccs.eu/d/520/immediately-after-moderate-and-heavy-alcohol-consumption-acute-cv-risk-is-increased