Нови данни за клиничната безопасност на linagliptin


md 01/11/2016

Linagliptin* e дипептидил пептидаза 4 (DPP-4) инхибитор, който се прилага самостоятелно или в комбинация с други антидиабетни медикаменти, като перорална терапия за подобрение на гликемичния контрол при захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Нови данни потвърждават безопасния сърдечносъдов профил, както и ниския риск за нарушение на бъбречната функция, при приема на linagliptin. Мета-анализ върху 19 клинични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.