Комбинираната ХЗТ увеличава трикратно риска за рак на гърдата01/11/2016

Комбинираната хормонозаместителна терапия (ХЗТ) повишава почти три пъти риска за рак на гърдата, показаха резултатите от проспективното проучване Breast Cancer Now Generation, публикувано от British Menopausal Society (1).

Според авторите, рискът за рак на гърдата при прием на ХЗТ се подценява и не е напълно изследван в предходни анализи. Данните сочат, че жените на терапия с ХЗТ имат 2.7 пъти по-висок риск за заболяването, в сравнение с тези, които не приемат ХЗТ.

ХЗТ се прилага за повлияване на неблагоприятните симптоми на менопаузата (топли вълни, мигрена, нарушен сън, промени в настроението, депресия) чрез нормализиране на нивата на естрогените.

Около 10% от жените на възраст 40-50 години в развитите страни приемат ХЗТ, като процентът намалява с напредване на възрастта, поради по-малко изразените оплаквания.

Съществуват два типа ХЗТ: съдържаща само естрогени (при случаи с хистеректомия) и комбинация от естроген и прогестерон (комбинирана ХЗТ), които могат да се приемат по четири различни начина (таблетки, дермални пластири, кремове или гелове). Трета по-рядко прилагана форма на ХЗТ е „тиболон”, която съдържа стероид, действащ като естроген и прогестерон.

Настоящото мащабно проучване е проведено от учени от Institute of Cancer Research в Лондон и обхваща над 100 000 жени на възраст >40 години, изследвани за рак на гърдата.

От тях 39 000 в периода на менопауза са проследени за период от шест години за вид и продължителност на прием на ХЗТ.

По време на наблюдението, 775 жени са развили рак на гърдата, като тези, които са приемали комбинирана ХЗТ за среден период от 5.4 години, са имали 2.7 пъти по-висок риск, в сравнение с тези, които никога не са били на терапия с ХЗТ. Важно е да се отбележи, че повишеният риск намалява една-две години след преустановяване на ХЗТ, което е документирано и в предходни проучвания.

Всеобщо е становището, че комбинираната ХЗТ е свързана с повишен риск за рак на гърдата. Това се дължи на повишената експозиция на хормони, които стимулират развитието на някои злокачествени заболявания на гърдата, без напълно да е ясна точната патофизиологична връзка.

Според д-р Heather Currie, говорител на Royal College of Obstetricians and Gynaecologists и председател на British Medical Society, представените данни потвърждават, че резултатите от някои предходни проучвания подценяват риска за рак на гърдата, свързан с приема на комбинирана естроген-прогестин ХЗТ (2).

В тази насока са и новите указания на National Institute of Clinical Excellence (NICE), според които жени на лечение с ХЗТ са с повишен риск за развитие на рак на гърдата, който зависи от продължителността на приема и който намалява след преустановяването на ХЗТ.

Макар ХЗТ да е ефективно лечение на менопаузалните симптоми, и особено на топлите вълни, рисковете и ползите от терапията варират при различните пациентки, според общото медицинско състояние, фамилната анамнеза и конкретната симптоматика. (ИТ)

За допълнителна информация:

На уебсайта на нашите списания (www.spisaniemd.bg), който е и най-голямата on-line специализирана медицинска информационна база данни на български език, има повече от 20 статии, посветени на рисковете от ХЗТ

Използвани източници:

1. Breast Cancer Now study finds the effect of combined HRT on breast cancer risk is likely to have been underestimated British Menopausal Society https://thebms.org.uk/2016/08/breast-cancer-now-study-finds-effect-combined-hrt-breast-cancer-risk-likely-underestimated/

2. BMS/RCOG response to Breast Cancer Now Generations Study on HRT use and breast cancer risk https://thebms.org.uk/2016/08/bmsrcog-response-breast-cancer-now-generations-study-hrt-use-breast-cancer-risk/