ASA за превенция на ССЗ и колоректален карцином01/11/2016

Ползите от ниска доза ацетил-салицилова киселина (ASA) за първична профилактика на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и колоректален рак (КРР) надвишават рисковете при пациенти с повишен сърдечносъдов риск, на възраст между 50 и 59 години и без висок хеморагичен риск. Лечението може да е от полза и във възрастовата категория 60-69 години.

Данните са от обновената версия на препоръките на USPSTF*, публикувани в списание Annals of Internal Medicine, в които се разглеждат ползите от приложението на ASA за превенция на ССЗ и КРР при хора над 40-годишна възраст (1).

По време на остър миокарден инфаркт (МИ) ASA трябва да се приложи веднага и да се продължи за постоянно, защото понижава смъртността, следващите МИ и инсултите. При пациенти с анамнеза за МИ, исхемичен инсулт или периферно съдова болест ASA също трябва да е постоянен компонент на терапията при липса на противопоказания.

Основните и сравнително чести странични ефекти са гастроинтестинални смущения, които са потенциално предотвратими и лечими, както и, обикновено леки, епизоди на екстракраниално кървене. При вторична профилактика тези рискове са пренебрежимо малки в сравнение с ползите от терапията с ASA.

Когато става дума за първична профилактика, рисковете от терапията с ASA остават същите, но ползите са значително по-малко. Затова, предписвайки дългосрочна терапия с ASA на привидно здрави хора, трябва да отчетем индивидуалните особености на всеки един пациент.

В обновената версия на препоръките на USPSTF* влизат пет допълнителни проучвания за ASA при първична профилактика и няколко анализа за КРР с дългосрочно проследяване. Препоръките важат за хора над 40-годишна възраст, без анамнеза за ССЗ и без повишен хеморагичен риск.

USPSTF препоръчва назначаване на ниска доза ASA за първична профилактика за хора на възраст от 50 до 59 години, които имат поне 10% 10-годишен риск за развитие на ССЗ, нямат повишен хеморагичен риск, имат очаквана продължителност на живота от поне 10 години и са склонни да приемат ниска доза ASA за поне 10 години.

Решението да се инициира ниска доза ASA за първична превенция на ССЗ и КРР при хора на възраст от 60 до 69 години с >/=10% 10-годишен риск за ССЗ трябва да се индивидуализира. Тези, които нямат повишен хеморагичен риск, имат очаквана продължителност на живота от поне 10 години и са склонни да приемат всекидневно ASA за поне 10 години, е по-вероятно да имат полза.

Настоящите доказателства не са достатъчни, за да се оцени балансът между ползите и рисковете от назначаването на ASA за първична профилактика на ССЗ и КРР при хората под 50 или над 70-годишна възраст. (ЯС)

* USPSTF - U.S. Preventive Services Task Force

Използван източник:

1. Bibbins-Domingo K. et al. on behalf of the U.S. Preventive Services Task Force. Aspirin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Colorectal Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2016;164(12):836-845 http://annals.org/article.aspx?articleid=2513179