ASA за превенция на ССЗ и колоректален карцином


md 01/11/2016

Ползите от ниска доза ацетил-салицилова киселина (ASA) за първична профилактика на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и колоректален рак (КРР) надвишават рисковете при пациенти с повишен сърдечносъдов риск, на възраст между 50 и 59 години и без висок хеморагичен риск. Лечението може да е от полза и във възрастовата категория 60-69 години. Данните са от обновената версия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.