За рисковете от раждането у дома01/09/2016

Американската колегия на акушергинеколозите (American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) публикува становище, с което да информира за потенциалните рискове при планирано раждане у дома. Като не отрича правото на бременните жени на избор, експертите подчертават, че болниците и акредитираните центрове са най-безопасното място за раждане (1).

По различни причини, някои бременни се насочват към раждане в домашни условия. По данни за САЩ, през 2016 в страната са регистрирани 35 000 (0.9%) раждания у дома, като 25% от тях са били непланирани или протекли без надзора на медицински персонал.

Липсата на контрол от страна на квалифицирана акушерка или акушергинеколог в тези условия повишава честотата на перинаталната и неонаталната смъртност.

Мнозинството от бременните, планиращи раждане у дома, са жени с предходно раждане, които имат значително по-нисък риск за необходимост от акушерски интервенции, майчина заболеваемост, неонатална заболеваемост и смъртност, независимо от мястото на раждане.

Ражданията в извънболнични условия са свързани с по-ниска честота на индукция/стимулиране на раждането, регионална аналгезия, мониториране на детски сърдечни тонове, епизиотомия, оперативни вагинални раждания или Цезарови сечения.

Проучване през 2015 установи честота на Цезаровите сечения от 247 на 1000 (при болнични раждания) срещу 53 на 1000 (при домашни раждания); индукция на раждането съответно 304 срещу 48/1000 и стимулиране на раждането 263 срещу 75/1000. При раждане в домашни условия е имало по-ниска честота на лацерации и майчини инфекции (2).

При планирано раждане у дома съществуват абсолютни рискове, и макар то да е свързано с по-малко интрапартални интервенции, то носи два пъти по-висок риск за перинатална смъртност и три пъти по-висок риск за неонатални гърчове или неврологична дисфункция.

Резултатите от нови проучвания показват, че честотата на неонатални гърчове при домашно раждане е 0.58 срещу 0.22/1000 при раждане в болнични условия. Перинаталната и неонаталната смъртност е съответно 3.9 срещу 1.8/1000, честотата на тежка неврологична дисфункция - 0.86 срещу 0.22/1000, а оценките по Apgar <7 на петата минута - 24.2 срещу 11.7/1000 при болнично раждане.

Основните препоръки:

- лекарите трябва да разяснят рисковете на планирано раждане у дома и особено два пъти по-високата честота на перинатална смърт (1-2 на 1000 раждания) и три пъти по-високия риск за неонатални гърчове или сериозна неврологична дисфункция (0.4-0.6 на 1000 раждания), в сравнение с раждането в болнични условия

- ACOG препоръчва само внимателно подбрани бременни с нисък риск да могат да избират домашно раждане. Критериите за подбор включват: липса на придружаващи заболявания, едноплодна бременност, главично предлежание, гестационна възраст >36-37 г.с. и <41-42 г.с., спонтанно настъпила родова дейност

- малпрезентация на плода, многоплодна бременност или предходно Цезарово сечение са абсолютни противопоказания за планирано извънболнично раждане

- раждане у дома може да се подпомогне само от квалифицирани акушерки, акушерки, покриващи глобалните стандарти за образование на International Confederation of Midwives или акушергинеколози в рамките на регулирана здравна система

- асистиращите на раждането трябва да имат осигурена възможност за бърза консултация с лечебно заведение, както и осигурен бърз и сигурен транспорт до най-близката болница за спешна медицинска помощ

(ИТ)

Използвани източници:

1. ACOG Committee Opinion No. 669 Summary: Planned Home Birth Obstet Gynecol 2016; 128: 420-421 http://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2016/08000/Committee_Opinion_No__669_Summary___Planned_Home.51.aspx

2. Snowden J., Tilden E., Snyder J. et al. Planned out-of-hospital birth and birth outcomes. N Engl J Med 2015; 373: 2642-2653. DOI: 10.1056/NEJMsa1501738 www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsa1501738