Вторична превенция след остър исхемичен инсулт: кои мерки променят резултатите?


md 01/09/2016

Лечението на острия исхемичен инсулт с тромболиза или тромбектомия може да промени резултатите. Тъканният активатор на плазминогена (alteplase) е златен стандарт за тромболиза вече 20 години. Неговото ранно интравенозно приложение (в рамките на препоръчвания в съвременните ръководства времеви прозорец) увеличава вероятността за пълно или частично възстановяне на неврологичната функция и за намаляване на инвалидизацията, вследствие […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.