Vemurafenib в комбинация с cobimetinib за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация


md 01/09/2016

Cobimetinib (Cotellic® на Roche), приложен в комбинация с vemurafenib (Zelboraf® на Roche), води до сигнификантно подобрение на преживяемостта без прогресия на заболяването (progression free survival – PFS) и на степента на терапевтичен отговор сред пациентите с положителен за BRAFV600 мутации метастатичен меланом (ММ), като данните от предварителния анализ за удължаване на цялостната преживяемост (overall survival […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.