Rituximab – обещаваща терапевтична възможност при мембра-нозен гломерулонефрит


md 01/09/2016

Добавянето на rituximab* към неимуносупресивната антипротеинурична терапия при пациентите с мембранозен гломерулонефрит води до сигнификантно подобряване на имунологичния и клиничния изход на шестия месец и след това, показаха резултатите от първото по рода си рандомизирано клинично проучване, представени на последната среща на Американската асоциация по нефрология (1, 2). “Лечението на идиопатичния мембранозен гломерулонефрит остава противоречиво […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.