Превенция на гаденето и повръщането през бременността01/09/2016

Витамин В6 или витамин В6 плюс doxylamine са първа линия фармакологична терапия на гаденето и повръщането през бременността, според новите указания на Американската колегия на акушергинеколозите (ACOG) (1).

По време на бременността, между 50% и 80% от жените имат гадене, а при 50% се появява повръщане, което повлиява общото състояние, влошава качеството на живот, води до отсъствие от работа и е свързано с допълнителни медицински разходи.

Терапията на ранните прояви на гадене и повръщане могат да намалят честотата на хоспитализация и някои сериозни усложнения, което би било по-трудно, ако не се провежда лечение.

Лекарите трябва да могат да разграничават свързаното с бременността гадене и повръщане (което се развива преди 9 г.с.), от това, което се дължи на други причини и се проявява в по-късните месеци на бременността.

При леки форми се препоръчва промени в начина на живот и диетата, което в голяма степен зависи от субективната преценка на симптоматиката от жената.

Приемът на пренатални витамини три месеца преди забременяване може да намали честотата и тежестта на симптоматиката. Като първа линия медикаментозна терапия се препоръват витамин В6 или витамин В6 плюс doxylamine, които са ефективни и безопасни в тези случаи.

Нефармакологична алтернатива е джинджифилът, който в някои случаи намалява честотата на гадене.

При рефрактерни и тежки форми на заболяването се прилага methylprednisolone, който e ефективен и при hyperemesis gravidarum, но трябва да се използва като последна възможност за лечение, предвид рисковия му профил.

Когато бременните не могат да толерират приема на перорални течности, те трябва да получат инфузионна терапия с глюкозни разтвори и витамини.

При тежки форми (hyperemesis gravidarum), които не се повлияват от медикаментозна терапия, е необходимо поставянето на назо-гастрична или назо-дуоденална сонда за ентерално хранене. Поради риска за тежки усложнения, свързани с периферно поставени централни венозни катетри, те трябва да се поставят само в краен случай. (ИТ)

Използван източник

1. Practice Bulletin Summary No. 153: Nausea and Vomiting of Pregnancy. Obstetrics & Gynecology 2015; 126 (3): 687-688 http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2015/09000/Practice_Bulletin_Summary_No__153___Nausea_and.42.aspx