Omeprazole има гастропротективен ефект при двойна антиагрегантна терапия


md 01/09/2016

Инхибиторът на протонната помпа (рroton-pump inhibitor – PPI, ИПП) оmeprazole в доза 20 mg дневно осигурява сигурна гастропротекция без повишаване на сърдечносъдовия риск при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС), които получават двойна антиагрегантна терапия (ДААТ) с clopidogrel и ниска доза ацетил салицилова киселина (ASA), показа субанализ на данните от проучването COGENT*. Резултатите бяха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.