Новини от ЕМА


md 01/09/2016

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – Sianalar (glycapyrronium bromide) на Proveca за симптоматично лечение на тежка сиалорея при деца и подрастващи над тригодишна възраст с хронични неврологични нарушения. Активната субстанция на медикамента е четвъртично амониево антимускариново съединение с периферни ефекти, сходни с тези на atropine. Тези ефекти включват намалена продукция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.