Новини от ЕМА01/09/2016

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

- Sianalar (glycapyrronium bromide) на Proveca за симптоматично лечение на тежка сиалорея при деца и подрастващи над тригодишна възраст с хронични неврологични нарушения. Активната субстанция на медикамента е четвъртично амониево антимускариново съединение с периферни ефекти, сходни с тези на atropine.

Тези ефекти включват намалена продукция и секреция от слюнчените жлези. Най-честите (>15%) нежелани странични ефекти са сухота в устата, запек, диария и повръщане.

- Onivyde (irinotecan) на Baxalta Innovation за лечение на метастазирал аденокарцином на панкреаса, в комбинация с 5-fluorouracil и leucovorin, при възрастни пациенти с прогресия на заболяването, след базирана на gemcitabine терапия.

Активната субстанция на медикамента е инхибитор на топоизомераза I, който се свързва обратимо с комплекса томоизомераза I ДНК. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са диария, гадене, повръщане, намален апетит, неутропения, отпадналост, астения, анемия, стоматит и пирексия.

- Trubezi (eluxadoline) на Aptalis Pharma за лечение на възрастни пациенти със синдром на раздразненото черво (colon irritabile) с диария. Активната субстанция на медикамента е локално действащ, смесен мю-опиоиден рецепторен агонист и делта-опиоиден рецепторен антагонист.

Освен това, eluxadoline е агонист на капа-опиоидните рецептори и нормализира гастроинтестиналния пасаж и дефекация. Най-честите нежелани странични ефекти от приложението на медикаменти са запек, гадене, коремни болки. Най-тежките усложнения са панкреатит и спазъм на сфинктера на Oddi. (ИТ)