Назална ендоскопия при болни с хронични ринопатии, лекувани с радиочестотно индуцирана термотерапия и септопластика


md 01/09/2016

Д-р Гален Шиваров Отделение по оториноларингология, МБАЛ Св. Анна – Варна; е-mail: docshivarovbg@abv.bg Проучени са 15 болни с хронични ринопатии: шест – с девиация на носната преграда (ДНС) и компенсаторна хипертрофия на носните конхи, четири с ДНС и хроничен хипертрофичен ринит (ХХР) и пет – само с ХХР. При пациентите от първите две групи е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.