Мултицентрово отворено наблюдение на честотата на възникване и тежестта на инфекции на горните дихателни пътища при пациенти, приемащи Resista Forte


md 01/09/2016

Доц. д-р Христо Златанов, д-р Надя Георгиева и колектив УНГ клиника – ВМА, София, e-mail: drzlatanov@abv.bg Цел: Да се проследи ефектът от 90-дневен прием на Резиста Форте през периода октомври 2015 – март 2016 върху честотата на възникване, тежестта и продължителността на болестните епизоди на инфекции на горните дихателни пътища (ГДП) при пациенти, които са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.