Може ли IVF да повишава риска за хематологични злокачествени заболявания при децата?


md 01/09/2016

Децата, заченати чрез in vitro фертилизация (IVF*), имат с 67% по-висок риск за левкемия и над три пъти по-висок риск за лимфом на Hodgkin в сравнение със заченатите по естествен път, показаха резултатите от популационно-базирано кохортно проучване в Норвегия, в което са участвали над 1.6 милиона деца (1). Рискът в общата детска популация за възникване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.