Може ли IVF да повишава риска за хематологични злокачествени заболявания при децата?01/09/2016

Децата, заченати чрез in vitro фертилизация (IVF*), имат с 67% по-висок риск за левкемия и над три пъти по-висок риск за лимфом на Hodgkin в сравнение със заченатите по естествен път, показаха резултатите от популационно-базирано кохортно проучване в Норвегия, в което са участвали над 1.6 милиона деца (1).

Рискът в общата детска популация за възникване на левкемия през първите 10 години от живота е 0.5 на 1000, докато в IVF популацията е около 0.8 на 1000. Не е намерен повишен риск за развитието на други злокачествени заболявания, извън двете заболявания на белия кръвен ред.

Резултатите от това проучване бяха публикувани през март в списание Pediatrics и са на базата на анализ на медицинските досиета на всички деца, родени в Норвегия през периода 1984-2011. От над 1.6 милиона деца, около 25 800 са били заченати чрез различни асистирани репродуктивни технологии (ART*).

Oт общо регистрирани 4554 случая на злокачествени заболявания, 51 са възникнали в кохортата деца, които са били заченати чрез ART, което означава 1.21 пъти по-висок риск. По-нататъшният анализ е установил 1.67 пъти по-висок риск за левкемия и 3.63 пъти за Ходжкинов лимфом в IVF кохортата в сравнение със заченатите по естествен път.

Поради много ниската честота на двете хематологични заболявания - общо 20 случая (от които 17 са с левкемия), е необходимо да се проведе допълнително проучване, което да потвърди наблюдаваната асоциация, преди да се повдигне сериозно въпросът за безопасността на IVF.

Жените, които забременяват чрез IVF, са обикновено по-възрастни, което налага търсенено на връзка и между възрастта на майката и риска за развитието на злокачествени заболявания при техните деца. Възможно е също така инфертилитетът на родителите да е свързан с генетични промени, които да повишават риска на заченатото чрез ART потомство да има по-висок риск за онкологични заболявания.

В световен мащаб, до момента са родени над 5 милиона бебета чрез IVF. Имат ли те реално по-висок риск за хематологични злокачествени заболявания?

*ART - assisted reproductive technology

IVF - in vitro fertilization

Използван източник:

1.Reigstad M., Larsen I., Myklebust T. et al. Risk of cancer in children conceived by assisted reproductive technology. Pediatrics 2016, 137 (3) e20152061; DOI: 10.1542/peds.2015-2061 http://pediatrics.aappublications.org/content/137/3/e20152061