Комбинирана терапия с фиксирана доза tamsulosin/dutasteride за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата


md 01/09/2016

Преглед на ефикасността и профила на безопасност на терапевтичните възможности за лечение на симптомите от страна на долния уринарен тракт (LUTS) при мъжете с доброкачествена хиперплазия на простатата с Alpha1-адренергични рецепторни антагонисти (Alpha1-блокери), инхибитори на 5Alpha-редуктазата (5Alpha-RI) и комбинацията им, включително с фиксирани дози (tamsulosin 0.4 mg и dutasteride 0.5 mg)*, беше публикуван в списание […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.