Empagliflozin намалява хоспитализациите поради СН и сърдечносъдовата и общата смъртност при пациентите със ЗДT2 и ССЗ


md 01/09/2016

Лечението с еmpagli-flozin предлага значими сърдечносъдови предимства при пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок риск за сърдечносъдови събития, като ползите от това антидиабетно средство изглеждат независими от неговия глюкозо-понижаващ ефект, както и от прилаганата терапия за намаляване на сърдечносъдовия риск със кардиологични средства, включително статини, АСЕ-инхибитори или ангиотензин-рецепторни блокери, показаха резултатите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.