Бактерия блокира предаването на вируса Zika01/09/2016

Инфектирането на комарите Aedes aegypti с вид бактерии, наречени Wolbachia, значително понижава способността им да предават вируса Zika (Zika Virus – ZIKV), съобщават изследователи от Бразилия; това дава надежди за биологичен метод за блокиране на трансмисията на инфекцията (1, 2).

Бактериите са използвани в няколко държави, сред които Австралия, Бразилия, Индонезия и Виетнам, като част от стратегия за постигане на контрол върху денгата. Новите резултати показват, че методът е ефективен и при ZIKV, който е близък родственик на вируса на денгата.

ZIKV се свързва с настъпването на конгенитална микроцефалия и се разпространява в Южна и Централна Америка и Карибите, като се насочва и на север към САЩ.

През февруари 2016 година Световната здравна организация (СЗО) обяви ZIKV като извънредна заплаха за глобалното обществено здраве. Връзката между ZIKV и микроцефалията стана ясна за първи път през есента на 2015 година в Бразилия, където в края на април 2016 бяха потвърдени над 4900 случаи на тази аномалия.

Новото проучване, проведено от изследователи в Бразилската фондация Oswaldo Cruz, което беше публикувано в началото на май в списание Cell Host and Microbe, се възползва от естествено срещащия се щам бактерии Wolbachia pipientis – ендосимбионт, който се установява при 60% от насекомите.

Методът включва въвеждане на бактериите в яйцата на комарите, които след това ги предават на поколението си. Комарите-носители на Wolbachia са високо резистентни към двата циркулиращи в момента в Бразилия изолата на ZIKV.

Две седмици след въвеждане на Wolbachia при комарите са наблюдавани по-нисък вирусен товар, понижено дисеминиране на инфекцията, липса на вируса в слюнката, което сочи, че вирусната трансмисия е била блокирана.

Тези данни сочат, че използването на комари-носители на Wolbachia може да представлява ефективен механизъм за понижаване на трансмисията на ZIKV и би трябвало да се включи в стратегиите за постигане на контрол върху Zika.

„Идеята беше да се освободят комари Aedes, които са носители на Wolbachia в продължение на няколко месеца, така че те да се чифтосат с други комари от същия вид …..и с течение на времето да заместят популацията от комари, които са носители на инфекцията,“ обяснява водещият автор Luciano Moreira от фондацията Oswaldo Cruz Foundation в Рио де Жанейро, където се проведоха Олимпийските игри това лято.

Moreira е част от Eliminate Dengue – организация с нестопанска цел, която изследва приложението на този подход в 40 места по целия свят.

Д-р Rasgon, ентомолог в Penn State University, коментира, че в някои предишни експерименти е демонстрирано, че Wolbachia потиска предаването на един патоген, но повишава трансмисията на друг. Новите данни правят тези опасения неоснователни.

Moreira предупреждава, че стратегията не е 100% ефективна и няма да доведе до елиминиране на вируса, а по-скоро трябва да се интегрира в комплекса от мерки за постигане на контрол върху Зика. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Dutra HLC., Rocha MN., Dias FBS. Et al. Wolbachia blocks currently circulating Zika virus isolates in Brazilian Aedes aegypti mosquitoes. Cell Host and Microbe DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2016.04.021 http://www.cell.com/cell-host-microbe/abstract/S1931-3128(16)30157-3

2. Steenhuysen J. Bacteria blocks mosquitoes from transmitting Zika -Brazilian Study. Reuters Health Information http://www.medscape.com/viewarticle/862925