Връзка между коронарното артериално калциране и несърдечни заболявания


md 01/07/2016

Пациентите с повишено коронарно артериално калциране (САС) имат увеличен риск за злокачествено заболяване, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и фрактура на бедрената кост в сравнение с тези, при които САС е 0, показаха резултатите от допълнителен анализ на проучването MESA*, публикувани в Journal of the American College of Cardiology – Imaging […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.