Тройна антитромботична терапия в напреднала възраст, след остър миокарден инфаркт, на фона на предсърдно мъждене


md 01/07/2016

Приблизително един от всеки четирима пациенти в напреднала възраст, с предсърдно мъждене (ПМ) и проведена перкутанна коронарна интервенция (РСI) при остър миокарден инфаркт (МИ), се изписва от болница на тройна антитромботична терапия. Болните на тройна антитромботична терапия са с по-висок риск за кървене в сравнение с тези на двойна антиагрегантна терапия (ДААТ), но без съществена […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.