Терапията с DPP-4 инхибитори може да води до артралгия01/07/2016

Лечението на някои пациенти със захарен диабет тип 2 с инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4i), прилагани самостоятелно или в комбинация с други глюкозо-понижаващи средства, може да води до тежка и постоянна ставна болка, заключи американската FDA и предупреди лекарите да имат предвид вероятността за този нежелан клас-ефект (1).

Към този клас спадат: sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, alogliptin и vildagliptin. Лекарите, които предписват тези медикаменти, трябва да предупреждават своите пациенти за поява на ставна болка.

Пациентите с диабет тип 2, които са на терапия с DPP-4i, и наблюдават поява или влошаване на налична ставна болка трябва да се консултират с лекуващия лекар, който да прецени дали оплакването е свързано с прилагания медикамент, както и дали е необходимо да се промени прилаганото лечение.

Използван източник:

1. FDA Drug safety communication: FDA warns that DPP-4 inhibitors for type 2 diabetes may cause severe joint pain http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM460038.pdf