Стойности на LDL и сърдечносъдови събития при пациенти с ИБС на терапия със статин01/07/2016

При пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС), които спазват предписаната им терапия със статин, постигането на стойности на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) </=2.6 mmol/l намалява значително риска за нежелани сърдечносъдови събития, като не се наблюдава допълнителна полза от понижение на LDL-С </=1.8 mmol/l, показаха резултатите от голямо проучване, публикувани в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Изпитването е обсервационно и кохортно, и включва 31 619 участници от база данни на израелската здравно осигурителна организация от 2009 до 2013 година.

Условията за включване са наличие на ИБС, възраст от 30 до 84 години, изписана терапия със статин със спазване на предписания режим в повече от 80% от времето. За изходна стойност на LDL-C се приема първото постигнато серумно ниво на LDL-C след поне една година лечение със статин.

На базата на тази стойност групите са дефинирани като такива с ниски (</=1.8 mmol/l), умерено високи (от 1.8 до 2.6 mmol/l) и високи (между 2.6 и 3.4 mmol/l) стойности на LDL-C. Нежеланите сърдечносъдови събития включват остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, инсулт, коронарна реваскуларизация и обща смъртност.

Средната възраст в групата е 67 години и 27% са жени. Разпределението в трите посочени групи е съответно 29, 53 и 18%. Проследяването е 1.6 години. Честотата на търсените събития не се различава между групите с постигнати ниски и умерено високи стойности на LDL-C, но при пациентите с LDL-C >2.6 mmol/l рискът за настъпване на сърдечносъдови инциденти е значително повишен в сравнение с останалите две групи.

Изводите на авторите са, че понижението на LDL-C в границите 1.8-2.6 mmol/l, на фона на терапия със статин, намалява честотата на нежелани сърдечносъдови събития в сравнение с поддържането на LDL-C между 2.6 и 3.4 mmol/l при пациенти с ИБС.

Но резултатите от проучването не подкрепят препоръчаните от настоящите клинични ръководства много ниски таргетни стойности на LDL-C в тази популация (<1.8 mmol/l). (ЯС)

Използван източник:

1. Leibowitz M., Karpati T., Cohen-Stavi C. et al. Association between achieved low-density lipoprotein levels and major adverse cardiac events in patients with stable ischemic heart disease taking statin treatment. JAMA Intern Med, June 2016 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2528289