Синдром на инфузията с propofol


md 01/07/2016

Синдромът на инфузията с пропофол (propofol infusion syndrome – PRIS) е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние. Продължителната инфузия (>48 часа) е свързана с ритъмни нарушения и други промени в ЕКГ, показаха резултатите от мащабен мета-анализ, публикуван в списание Critical Care (1) Кракосрочната инфузия на високи дози от медикамента може да доведе до хипертриглицеридемия, метаболитна ацидоза, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.