Поведение при хиперурикемия и подагра01/07/2016

При пациентите с хиперурикемия е необходимо да се понижи серумното ниво на ПК. Препоръчват се следните прицелни нива на ПК: под 360 mcmol/l при случаите с подагра и под 300 mсmol/l при тези с тежка подагра (наличие на тофи и полиартикуларна подагра).

При стойности на ПК под 360 mcmol/l не се образуват отлагания на уратни кристали, които причиняват подагрозен пристъп (остър подагрозен артрит). Понижаването на серумните нива на ПК под определен праг води до разтваряне на кристалите от мононатриев урат и обратно развитие на тофите.

Пациентите с хиперурикемия са изложени на повишен риск за сърдечносъдово и бъбречно заболяване и имат по-лоша сърдечносъдова прогноза.

Храни, които водят до повишаване на ПК, са бирата, пълнозърнестият хляб и алкохолните концентрати. Месото и морските храни, консумирани в малки количества, имат неутрален ефект. Млечните продукти имат благоприятен ефект и поради това се препоръчват. Зеленчуците и плодовете са неутрални.

Подаграта преминава през следните стадии: асимптомна хиперурикемия (субклинично възпаление), асимптомно отлагане на уратни кристали, симптомни подагрозни пристъпи, хронична подагра (хронична артропатия) и рефрактерна подагра.

Препоръчваната уратопонижаваща терапия включва (2):

– allopurinol – средство на първи избор при пациентите с нормална бъбречна функция; понижаване на дозата при случаите с бъбречна дисфункция (повишен серумен креатинин)

– febuxostat/урикозурични средства – ако таргетните серумни нива на ПК не могат да бъдат постигнати с подходяща доза алопуринол, той трябва да бъде заместен с фебуксостат или с урикозурично средство, или с комбинация между XO инхибитор и урикозуричен медикамент

– pegloticase – при тежка подагра, влошено качество на живот и когато таргетните нива на ПК не могат да бъдат постигнати с друг вид терапия

При пациентите с хиперурикемия и АХ се препоръчва антихипертензивна терапия с losartan и блокери на калциевите канали.