Новости в диагностиката и лечението на синдрома на Сьогрен


md 01/07/2016

Представяме ви по-интересните теми от 13-ия международен симпозиум за синдрома на Сьогрен (Sjogren Syndrome – SS)*, провел се в Норвегия, на който бяха представени повече от 200 резюмета: – Приемане на консенсусни диагностични критерии, които да позволят унифициране на диагностиката на заболяването – Препоръки за оценка на ефикасността на терапията на базата на данните от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.