Нови терапии за лечение на хроничен хепатит С01/07/2016

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) одобри две нови комбинирани терапии за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV) – Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) на Gilead и Zepatier (grazoprevir/elbasvir) на MSD (1).

HCV засяга 0.4-3.5% от населението в Европа и е най-честата причина за чернодробна трансплантация.

Epclusa и Zepatier принадлежат към новата генерация медикаменти за терапия на хронична HCV инфекция – директно действащи антивирусни медикаменти, които водят до висок процент излекуване. Те блокират действието на протеини, които са жизнено необходими за вирусната репликация. Epclusa таргетира протеини NS5B и NS5A, а Zepatier – NS3/4A и NS5A.

Новите медикаменти позволяват лечението на пациенти с хронична HCV инфекция без необходимост от приложение на интерферони, които са свързани с ниска толерантност и потенциално сериозни странични ефекти.

Epclusa съдържа sofosbuvir, който е одобрен с търговското име Solvadi и като комбинирана терапия с ledipasvir под името Harvoni; velpatasvir е нов HCV протеинов инхибитор.

Ефикасността и безопасността на медикамента са изследвани в клинични проучвания с над 2000 пациенти. Резултатите на 12-ата седмица показват липса на установим HCV (продължителен вирусологичен отговор), с или без успоредно приложение на ribavirin.

Над 90% от пациентите от всички видове генотипи не са имали установим в кръвта вирус на 12-ата седмица от лечението, поради което могат да се считат за излекувани.

Zepatier съдържа два нови HCV протеинови инхибитори – grazoprevir и elbasvir, които таргетират генотипи 1 и 4 на заболяването.

Ефикасността и безопасността на Zepatier са изследвани в клинични проучвания с над 2000 пациенти. Медикаментът е показал висок и продължителен вирусологичен отговор (над 90% от пациентите не са имали установим вирус в кръвта на 12-ата седмица от терапията и след преустановяване на лечението).

Zepatier е бил особено ефикасен при пациенти с хронично бъбречно заболяване, които са имали с лоша прогноза. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията, установени в клиничните проучвания, са били отпадналост, главоболие и гадене. (ИТ)

Използван източник:

1. Two new combination therapies against chronic hepatitis C http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2016/05/WC500207274.pdf