Мамографията може да се използва за оценка на риска за атеросклеротично ССЗ01/07/2016

Калцификациите в стените на артериите на млечната жлеза, изобразени на дигитална мамография, са по-добър маркер от стандартните сърдечносъдови рискови фактори за идентифициране на жените с повишено калциране на коронарните артерии, показват резултатите от проучване, публикувани в списание JACC: Cardiovascular Imaging (1, 2).

Авторите на проучването са установили силна статистическа зависимост (p<0.0001) между наличието на повишено калциране на артериите на млечната жлеза (breast arterial calcifications - BAC) и повишено калциране на коронарните артерии (coronary artery calcification - CAC).

Определянето на ВАС трябва да бъде включено като част от интерпретирането на всяка мамография, тъй като могат да се приемат за еквивалент на наличието на САС, които са индиректен маркер за асимптомна исхемична болест на сърцето.

Радиолозите трябва, обаче, да могат да разграничават BAC от наличието на калцификати в тъканта на гърдата.

Жените на възраст 50-75 години се подлагат на контролна мамография на всеки две години и това изследване може да се използва не само за скрининг за рак на гърдата, но и за откриване на субклинично атеросклеротично сърдечносъдово заболяване (АССЗ) и повишен риск за коронарен инцидент.

Степента на BAC в това проучване е оценена с помощта на 12-точкова скала, базирана на броя на засегнатите съдове на гърдата, дължината на засягането и плътността на калциевите отлагания в лумена на артериите.

При 42.5% от изследваните жени са били установени BAC при разчитане на мамографиите, като честотата на ВАС е била в правопропорционална зависимост от възраст-та (p<0.0001), наличието на артериална хипертония (p=0.0007) и на хронично бъбречно заболяване (p<0.0001).

Използвани източници:

1. Margolies L., Salvatore M., Hecht H. et al. Digital mammography and screening for coronary artery disease. JACC Cardiovasc Imaging 2016; 9 (4):350-360 DOI:10.1016/j.jcmg.2015.10.022 https://onlinejacc.org/journals.aspx

2. Nasir. K, McEvoy J. Recognizing breast arterial calcification as atherosclerotic CVD risk equivalent. JACC Cardiovasc Imaging 2016; DOI:10.1016/j.jcmg.2015.09.017