Кои стойности на артериалното налягане да приемем за прицелни и как да ги постигнем?


md 01/07/2016

По-стриктният контрол на артериалното налягане (АН) е свързан с по-ниска честота на нежелани сърдечносъдови събития, показаха резултатите от мащабно южнокорейско проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Прицелните стойности на АН, предложени според резултатите от проучването SPRINT*, са значително по-ниски от тези, които сме свикнали да прилагаме до момента. В това […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.