Диагноза и терапевтичен подход при пароксизмалната нощна хемоглобинурия – клинични случаи


md 01/07/2016

Пароксизмалната нощна хемоглобинурия (рaroxysmal nocturnal hemoglobinuria – PNH, ПНХ) влиза в съображение при пациентите с необяснима интраваскуларна хемолиза или рефрактерна желязодефицитна анемия; в около 25% oт случаите диагнозата се поставя по време на бременността. Терапевтичният подход включва хемотрансфузии, допълнителен прием на желязо и на фолиева киселина, приложение на моноклоналното антитяло eculizumab*, проследяване за тромбози за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.