Авто-инжектори, съдържащи адреналин*, за спешно лечение на анафилаксия01/07/2016

Съдържащите адреналин (епинефрин) авто-инжектори се прилагат на хора, които са изложени на риск от анафилаксия или са имали предишни епизоди на анафилаксия. Те се използват като мярка за първа помощ в случай на извънредни ситуации, докато пациентите чакат спешна медицинска помощ.

Интрамускулната инжекция е предпочитаният начин на приложение при лечение на анафилаксия, за да се получи бърз терапевтичен отговор.

Поради несигурността дали еднократното приложение е достатъчно за всеки даден епизод, се препоръчва медицинските специалисти да предписват два броя авто-инжектори, които пациентите трябва да носят по всяко време.

Тъй като правилното обучение на пациентите е от основно значение, лекарят или медицинската сестра трябва да информират и обучат пациентите за работа с устройството (1). За успешното провеждане на това обучение, е необходимо фармацевтичните фирми, които предлагат на пазара адреналинови автоматични инжектори, да осигурят обучителни и аудио-визуални материали, както и устройства за практическо упражнение на пациентите преди реалната употреба на устройствата в условия на спешност.

* В България валидни разрешения за употреба имат следните лекарствени продукти, съдържащи adrenaline (epinephrine), инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка/спринцовка:

Anapen Junior, 150 mcg/0.3 ml на Lincoln Medical

Anapen, 300 mcg/0.3 ml на Lincoln Medical

EpiPen Jr., 150 mcg/0.3 ml на Meda Pharma

EpiPen, 300 mcg/0.3 ml на Meda Pharma

Използван източник:

1. Бюлетин на ИАЛ, брой 3, 2015