Автоимунитет и експозиция на азбест


md 01/07/2016

Нови данни за връзката между експозицията на азбест* и автоимунните нарушения, които допринасят за разбирането на патогенезата на имунната дисфункция и ролята й за развитието на пулмонално увреждане, бяха публикувани в списание Autoimmune Diseases (1). Въпреки доказателствата за асоциация между контакта с азбест и образуването на автоантитела (като антинуклеарни антитела – ANA), които са маркер […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.