107 милиарда долара за онкологични медикаменти01/07/2016

Годишните световни разходи за онкологични медикаменти през 2015 са достигнали $107 милиарда, което е увеличение с 11.5% в сравнение с 2011 ($90 милиарда), според доклад на IMS Health (1).

За последните пет години в развитите страни са въведени 70 нови лекарствени средства за лечение на повече от 20 злокачествени заболявания. По-голямата част от тях са налични в малък брой страни, като част от тях все още не се реимбурсират. Само шест от най-развитите страни в света (САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Франция и Канада) имат достъп до повече от половината от най-новите онкологични терапии.

Според прогнозите на експертите, фармацевтичният пазар на тази група лекарствени средства ще нарасне със 7.5-10.5% и към 2020 ще достигне $150 милиарда. Предвиждат се и промени в начините на реимбурсиране, което да компенсира по-добре разходите на производителите.

Последното десетилетие бележи ръст в научно-изследователската дейност в областта на злокачествените заболявания, което доведе до нарастване с 60% на разработваните онкологични медикаменти, от които 90% са таргетна терапия.

В момента в областта на онкологията в световен мащаб работят над 500 фармацевтични компании. В напреднали фази на изследване са около 600 нови молекули, основно за лечение на недребноклетъчен рак на белите дробове, рак на гърдата, простатата, колоректален и овариален карцином. (ИТ)

Използван източник:

1. Global Oncology Trend Report: A Review of 2015 and Outlook to 2020 www.imshealth.com/en/thought-leadership/ims-institute/reports/global-oncology-trend-report-a-review-of-2015-and-outlook-to-2020