Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/06/2016

- Pfizer официално обяви, че оттегля предложението си за сливане с Allergan на стойност $160 милиарда. Причината за решението са новите условия на американското правителство, които блокират сделки с чуждестранни компании с цел намаляване на данъчното облагане.

Поради ниския корпоративен данък в Ирландия, ако двете фирми се бяха слели, това щеше да доведе до избягване на плащане на данък печалба в САЩ в размер на $128 милиарда. Сделката между Pfizer и Allergan щеше да е най-голямата в историята на фармацевтичния бизнес и би довела до създаване на фармацевтична компания с борсова капитализация от над $300 милиарда.

Междувременно Pfizer подписа договор с Wave Life Sciences за разработването на нов вид терапия на метаболитни заболявания с нуклеинови киселини на стойност $900 милиона.

- Allergan придоби експерименталната неврологична терапия на Heptares срещу $3.3 милиарда. Heprates е разработила портфолио от нов подтип селективни мускаринови рецепторни агонисти, които ще се прилагат в лечението на значими неврологични заболявания, вкл. болест на Alzheimer.

- Abbot ще придобие производителя на медицинска апаратура и приспособления St. Jude Medical срещу $25 милиарда. След приключване на сделката, Abbott ще се превърне в един от лидерите на пазара на сърдечносъдови устройства, прилагани за лечение на предсърдно мъждене, структурни сърдечни аномалии и сърдечна недостатъчност. Общите продажби на Abbott и Stл Jude Medical в областта на сърдечносъдовата медицина ще достигнат $8.7 милиарда.

- AbbVie увеличи онкологичното си портфолио с придобиването на Stemcentrx срещу $9.8 милиарда. Водещ продукт на Stemcentrx е rovalpituzumab (Rova-T) - лекарствен антитяло конюгат, който е насочен срещу протеина DLL3 на раковите стволови клетки, присъстващ в над 80% в случаите на дребноклетъчен рак на белите дробове. В момента медикаментът преминава през клинични изпитвания и началните данни показват около 44% отговор от терапията.

- Sanofi предложи $9.3 милиарда за биотехнологичната Medivation с водещ продукт Xtandi (enzalutamide) за лечение на рак на простатата.

- Gilead придоби срещу $1.2 милиарда две лекарствени програми на Nimbus Therapeutics. Едната от тях (Nimbus Apollo) включва NDI-010976 - ACC инхибитор, който преминава предклинични проучванияза лечение на неалкохолен стеатохепатит и е потенциално лечение на хепатоцелуларния карцином.

- Bayer подписа споразумение с Regeneron на стойност $130 милиона за съвместна разработка на нова комбинирана терапия с nesvacumab (ангиопоетин-2 антитяло) и aflibercept (VEGF инхибитор) за лечение на възрастово обусловена дегенерация на макулата или диабетен оток на макулата. Aflibercept (Eylea) е одобрен за интравитреално приложение при тези две състояния.

Ангиопоетините принадлежат към семейството на съдовите растежни фактори, които заедно с VEGF участват във формирането и матурацията на кръвоносни и лимфни съдове в окото.

- Sun Pharma закупи срещу $293 милиона портфолио от 14 предписвани с рецепта медикаменти на Novartis за продажба в Япония. Според анализатори от IMS Health, фармацевтичният пазар на Япония е за $73 милиарда, което е около 7% от световния.

- Quintiles и IMS Health обявиха планове за сливането си. Общата компания в областта на клиничните услуги и анализи, под името Quintiles IMS, би имала годишни приходи от $7 милиарда. Освен това, сливането на двете компании ще доведе до икономии от $100 милиона долара в следващите три години. Quintiles и IMS имат общо над 50 000 служители в над 100 страни по света.