МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/06/2016

Уважаеми колеги,

За да прочетете статиите ни на тема хомеопатия, моля, влезте в Google и напишете spisaniemd и хомеопатия. Поредната ни публикация по темата беше в брой 2 на МD от тази година, където изразихме учудване, че издания, които претендират, че са медицински и предназначени за лекари, се продават на фирмите за хомеопатия и публикуват техни реклами.

Още по-лошото е, че рекламират хомеопатни продукти за малки деца и дори за кърмачета, въпреки предупрежденията на педиатрични организации, като Аmerican Рediatric Association, че тези продукти могат да бъдат опасни поради токсични ефекти при предозиране.

Как може да се рекламира нещо за приложение при деца и дори при бебета, при условие, че няма данни от рандомизирани, плацебо-контролирани, клинични проучвания не само за неговата ефикасност, но и за неговия профил на безопасност? Какви още доводи са нужни, за да надделее медицината на доказателствата над стремежа за приходи на всяка цена?

Вирусът Zika се разпространява бързо в Африка и се очаква да навлезе в Европа до края на лятото, но Световната здравна организация (СЗО) не очаква сериозни проблеми на Стария континент. В същото време, СЗО предупреди жените в заразените райони на Латинска Америка и Карибите да отложат планираните бременности… За повече информация по темата в Google, търсете отново на spisaniemd и Zika. В тази книжка на списанието, може да четете и прогноза за инфекциозните заболявания през 2016.

Прибавянето на spisaniemd към всяко едно търсене на специализирана медицинска информация в Google гарантира, че първите, получени резултати ще са от списание МD, което ви спестява губене на време с публикации от съмнителни и/или непрофесионални източници.

В настоящия брой ви предлагаме разнообразна тематика в различни области на медицината: нови указания за следоперативно обезболяване, новости за възпалителните чревни заболявания, нови препоръки за поведение при тежка астма; нови критерии за подбор на пациенти с остър исхемичен инсулт, които са показани за лечение с тъканния активатор на плазминогена; дефицит на витамин В12 – терапия; реактивен и постинфекциозен артрит…

Първа корица е посветена на алергиите, които засягат около 30% от населението в Европа, и лечението на които струва годишно 100 милиарда евро на здравната система. Информация за тазгодишния конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология, провел се през този месец във Виена, която чества и своя 60-годишен юбилей, може да намерите на: http://www.eaaci2016.org

За всички колеги, които имат желание да публикуват свои авторски изследователски или авторски обзорни статии, или интересни клинични случаи от практиката, молбата ни е да изпращат всички снимки, графики други илюстрации като отделни файлове, с достатъчна разделителна способност, и в един от следните формати: jpg, tiff, gif и eps. Моля, не форматирайте текстовете си!

Статиите, публикувани в секция МД България, се редактират и рецензират от нашия редакционен и научен екип, и се реферират в базата данни „Българска медицинска литература“.

Приятно четене на МD

Моля, покажете го и на колега