Апаратурна осигуреност на болниците в България01/06/2016

инж. Боян Игнатов Специализант по здравен мениджмънт Университет за национално и световно стопанство (УНСС http://www.unwe.bg) E-mail: boyan.ignatov@abv.bg Целта на настоящата статия е да анализира териториалната осигуреност с основни видове медицинска апаратура в болниците в България, основно апаратура, която оказва значително влияние върху качеството на живот или качеството на лечение на пациентите. Един от сериозните проблеми […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.